නෛතික වගකීම්

කිසිදු උපදෙස්

මෙම පිටුව රිවාර්ඩ් පදනමේ නීතිමය වගකීමයි. නීතිමය කරුණු පිළිබඳ සාමාන්ය තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවියෙහි අන්තර්ගත වේ. තොරතුරු උපදේශයක් නොවන අතර එවැනි අයෙකු ලෙස සලකනු නොලැබේ.

වගකීම් සීමා කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවියේ නීත්යානුකූල තොරතුරු සපයනු ලබන හෝ ප්රකාශිත හෝ කිසිදු ප්රකාශයක් හෝ වගකීම් වලින් තොරව "සමාන ලෙස" සපයනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවියෙහි නීත්යානුකූල තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් රිවෝර්ඩ් පදනමේ පදනම කිසිදු ආකාරයකින් කිසිදු නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැත.

ඉහත සඳහන් ඡේදයේ පොදු බව කෙරෙහි අගතියක් නොමැතිව, රිවාර්ඩ් පදනමේට:

• මෙම වෙබ් අඩවියේ නීතිමය තොරතුරු නිරතුරුවම ලබා ගත හැකිය, නැතහොත් සියල්ලන්ටම ලබාගත හැකිය. හෝ
• මෙම වෙබ් අඩවියේ නීත්යානුකූල තොරතුරු පූර්ණ, සත්ය, නිවැරදි, යාවත්කාලීන හෝ නොමඟ යාමක් නැත.

සේවා සහ වෙබ් අඩවිය භාවිතය

ඔබ එය පැහැදිලිවම පිළිගෙන එකඟ වේ:

ඔබ සේවා සහ වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීම ඔබේ එකම අවදානමයි. වෙබ් අඩවිය (ය) හි අන්තර්ගතය සේවා හරහා ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීමට රිවෝඩ් පදනම සෑම උත්සාහයක්ම ගෙන ඇති අතර එය ප්‍රකාශයට පත් කරන අවස්ථාවේ දී නිවැරදි හා යාවත්කාලීන හා නිවැරදි ය. කෙසේ වෙතත්, වෙබ් අඩවිය සහ සේවාවන් සපයනු ලබන්නේ 'පවතින ආකාරයට' සහ 'පවතින' පදනම මත ය. වෙබ් අඩවියේ (සේවාවන්) හෝ සේවාවන් හරහා ලබා දී ඇති අන්තර්ගතයේ අරමුණු සඳහා නිරවද්‍යතාව, කාලානුරූපතාවය, සම්පූර්ණත්වය හෝ යෝග්‍යතාවය හෝ වෙබ් අඩවි (ය) භාවිතය අඛණ්ඩව, වෛරස් රහිත හෝ දෝෂ රහිත වනු ඇතැයි අපි සහතික නොකරමු. වෙබ් අඩවියේ (වෙබ් අඩවි) හෝ සේවාවන් හරහා ලබා ගත හැකි කිසියම් දෝෂයක්, අතපසු වීම් හෝ සාවද්‍ය තොරතුරු සඳහා රිවෝර්ඩ් පදනම විසින් හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් කිසිදු වගකීමක් භාරගනු නොලැබේ.

සේවාවන් භාවිතා කිරීමෙන් බාගත කර ඇති හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා ගන්නා ඕනෑම දෙයක් ඔබේ අභිමතය පරිදි හා අවදානමකින් සිදු කෙරෙන අතර ඔබේ පරිගණක පද්ධතියට වන හානියක් හෝ එවැනි ද්‍රව්‍යයක් බාගත කිරීමෙන් ඇති වන දත්ත නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය.

රිවෝර්ඩ් පදනමෙන් ඔබ ලබාගත් වාචික හෝ ලිඛිත කිසිදු උපදෙසක් හෝ තොරතුරක් මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි වල පැහැදිලිව දක්වා නොමැති වගකීමක් හෝ වෙනත් බැඳීමක් ඇති නොකරයි.

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි, වෙබ් අඩවි (ය) සහ / හෝ ඕනෑම සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් කොන්ත්‍රාත්, අපකීර්තිය, (නොසැලකිල්ල ඇතුළුව) රිවෝඩ් පදනමේ සම්පූර්ණ වගකීම (අ) £ 150.00 සහ ( (ආ) හිමිකම් පෑමට හේතු වන සිදුවීමට පෙර මාස තුන තුළ ගෙවුම් සේවා සඳහා වන ඕනෑම කොන්ත්‍රාත්තුවක් යටතේ ඔබ රිවෝර්ඩ් පදනමට වලංගු ලෙස ගෙවන ලද මිල.

ප්‍රතිලාභ පදනම කිසිදු වක්‍ර, ආනුෂංගික, විශේෂ, ප්‍රතිවිපාක හෝ ආදර්ශවත් හානිවලට හෝ ලාභ, ආදායම, ව්‍යාපාර, අපේක්ෂිත ඉතිරිකිරීම්, හොඳ හිත හෝ අවස්ථාවන් සෘජුව හෝ වක්‍රව අහිමි කිරීම සඳහා වගකිව යුතු නැති බව ඔබ පැහැදිලිවම පිළිගෙන හා එකඟ වේ.

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි කිසිවක් පාරිභෝගිකයෙකුගේ ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි බලපාන්නේ නැත. නැතහොත් රිවෝර්ඩ් පදනමේ නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන් ඇති වන වංචා, මරණය හෝ පුද්ගලික තුවාල සඳහා වන වගකීම් බැහැර කිරීම හෝ සීමා කිරීම.

වෘත්තීය සහාය

වෙබ් අඩවිය (ය) හි අන්තර්ගතය සහ සේවාවන් හරහා ලබා ගත හැකි වන්නේ සාමාන්‍ය තොරතුරු සඳහා පමණක් වන අතර එය නෛතික හෝ වෙනත් වෘත්තීය උපදෙස් හෝ සේවාවන් හෝ කිසියම් නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් මිලට ගැනීමට නිර්දේශ කිරීමක් හෝ අදහස් නොකෙරේ. නිශ්චිත තීරණයක් ගත යුතුය. වෙබ් අඩවි (ය) සහ සේවාවන්හි තොරතුරු, අන්තර්ගතයන් ඔබේ විශේෂිත තත්වයන්ට ආමන්ත්‍රණය නොකරන අතර ඒ අනුව නිසි වෘත්තීය උපදෙස් සඳහා ආදේශකයක් ලෙස වෙබ් අඩවි (සේවා) සහ සේවාවන්හි අන්තර්ගතය මත විශ්වාසය නොතැබිය යුතුය.

වෙබ් අඩවියේ (වෙබ් අඩවි) අන්තර්ගතයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද, අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ කෙසේද යන්න හෝ ඒ මත රඳා පවතින්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව විපාක පදනම වගකිව යුතු නොවේ. වෙබ් අඩවියේ (වෙබ් අඩවි) ලබා දී ඇති තොරතුරු මත පදනම්ව හෝ සේවාවන් හරහා ලබා ගත හැකි ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක ප්‍රති results ල සඳහා අපි කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු.

ඔබේ සොලිසිටර්, නීතිඥයා, නීතිඥයා, නීතිඥයා හෝ වෙනත් වෘත්තිය නීති සේවා සපයන්නෙකුගෙන් නීති උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු මත ඔබ රඳා නොසිටින්න.

ඔබ යම් නීතිමය කරුණක් සම්බන්ධයෙන් යම් නිශ්චිත ප්රශ්න ඇත්නම්, ඔබ ඔබේ සොලිසිටර්, නීතිඥයා, නීතිඥයා, නීතිඥයා හෝ වෙනත් වෘත්තිය නීති සේවා සපයන්නෙකුගෙන් විමසන්න.

ඔබට නීති උපදෙස් ලබා ගැනීම, නීති උපදෙස් නොසලකා හරින්න, හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු නිසා කිසිදු නීතිමය පියවරක් ගැනීම හෝ නවතා දැමිය යුතුය.

වගකීම්

මෙම නීතිමය වගකීම්වල කිසිවක් අදාළ නීතියක් යටතේ අවසර නොලැබෙන ඕනෑම ආකාරයකින් අපේ වගකීම් සීමා කරනු ලැබේ, හෝ අදාළ නීතියෙන් බැහැර කළ නොහැකි අපගේ වගකීම් කිසිවක් ඉවත් නොකරනු ඇත.

අපගේ පාලනයෙන් බැහැර සිදුවීම්.

මෙම වගන්තිය පැහැදිලි කරන්නේ අපගේ පාලනයෙන් බැහැර සිදුවීම් සඳහා අප වගකිව යුතු නැති බවයි.

මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි යටතේ අපගේ වගකීම් කිසිවක් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම හෝ ප්‍රමාද කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිලාභ පදනම වගකිව යුතු නැත. නැතහොත් අපගේ සාධාරණ පාලනයෙන් බැහැර සිදුවීම් හේතුවෙන් ඇති වන අප හා සම්බන්ධ ඕනෑම ගිවිසුමක් (“බලහත්කාරයෙන් මැජියුරේ” ).

ෆෝර්ස් මැජියුරේ සිදුවීමකට අපගේ සාධාරණ පාලනයෙන් ඔබ්බට ගිය ඕනෑම ක්‍රියාවක්, සිදුවීමක්, සිදු නොවීම, මඟ හැරීම හෝ අනතුරක් ඇතුළත් වන අතර විශේෂයෙන් (සීමාවකින් තොරව) පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වේ:

  • වැඩ වර්ජන, ලොක out ට් සහ වෙනත් කාර්මික ක්‍රියා.
  • සිවිල් කැලඹීම්, කෝලාහල, ආක්‍රමණ, ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හෝ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ තර්ජනය, යුද්ධය (ප්‍රකාශ කළත් නැතත්) හෝ යුද්ධයට තර්ජනය කිරීම හෝ සූදානම් වීම.
  • ගින්න, පිපිරීම, කුණාටුව, ගංවතුර, භූමිකම්පාව, ගිලා බැසීම්, වසංගත හෝ වෙනත් ස්වාභාවික විපත්.
  • දුම්රිය, නැව්, ගුවන් යානා, මෝටර් ප්‍රවාහනය හෝ පොදු හෝ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන මාධ්‍ය භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීම.
  • රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික විදුලි සංදේශ ජාල භාවිතා කිරීමේ නොහැකියාව.
මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය