පුවත් ලිපි

ප්රසාද News

ත්යාග ප්රදානෝත්සවය යනු රිවාර්ඩ් පදනමේ කාර්යය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමයි. ඔබේ පිටපත ලබා ගැනීම සඳහා මෙහි අත්සන් කරන්න.

පහත දැක්වෙන සංස්කරණ දැන් තිබේ:

1 ජයග්රාහක ප්රවෘත්ති

2 ගිම්හාන 2017

අංක 3 විශේෂ සංස්කරණය

අංක 4 සරත් ඍතුව 2017

5 ශීත ඍතු 2018

අංක 6 ස්ප්රින්ග් 2018

7 උත්සව සමයේ 2018

ඊළඟ සංස්කරණය ගිම්හාන 2018 හි ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

ඔබට කථාබහක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර අප වෙත සටහනක් තබන්න info@rewardfoundation.org.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය